Trainingen

Hoe bouw je het vertrouwen met inwoners op? Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? Hoe kun je je als sociaal professional  positioneren om tot maatwerk te komen? En wat kun je beter wel en niet doen? In mijn verschillende trainingen bespreken we het. Heeft jouw organisatie behoefte aan maatwerk? Wil je liever online dan op locatie? Beide geen probleem.

Bij alle mijn trainingen staat het persoonlijke leerproces voorop. Wat is je rol, houding en verantwoordelijkheid? Wat maakt dat je handelt zoals je handelt?
Ook kijk ik tijdens de trainingen naar een efficiënte manier van werken. Hoe kunnen we ons werk leuk houden en goed samenwerken met alle betrokkenen?

Basistraining Jeugdwet

Hier bespreken we alle basisstappen binnen de Jeugdwet. Hoe gaat een ‘keukentafelgesprek’? Wat zijn de mogelijkheden? Welke gesprekstechnieken zijn handig? En hoe zorg je ervoor dat de inwoner precies weet wat de bedoeling is? Zonder verrassingen achteraf? 

We staan stil bij de visie en uitgangspunten vanuit de Jeugdwet. Wat zegt de eigen verordening en beleidsregels hierover? Wat wordt er nu bedoeld met jeugdhulpplicht van de gemeente? Met welke andere wetten zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) kun je te maken krijgen? En het begrip ‘eigen kracht’ komt aan bod.

PGB in de jeugdwet (SKJ in aanvraag)

Misschien wel het meest lastige onderdeel voor veel professionals in het sociaal domein. Toch heeft de wetgever er een bewuste keuze in gemaakt. Wanneer ken je een PGB nu wel of niet toe? Waar moet je rekening mee houden? Hoe zit het met de eigen kracht? En wat moet je allemaal weten als je wel een PGB toekent? In mijn training neem ik je mee langs de wetgeving, jurisprudentie, verordening en beleidsregels en hoe deze aanvragen kunt aanpakken. Vanuit eigen ervaringen geef ik je handige tips waarmee je verder kunt. 

Mocht je denken lastig of saai? Juist niet! Leuk en vooral een praktische training waar je echt wat aan hebt.

Zorgvuldig onderzoek (6 SKJ-punten)

In deze training worden de stappen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) doorgenomen. Hoe doe je nu goed onderzoek en onderbouw je jouw onderzoek om tot een goed en gedegen besluit te komen? Dit blijkt soms lastiger te zijn dan je denkt. In deze praktijkgerichte training neem ik je mee langs de stappen van de CRvB en laat de relatie tot jurisprudentie zien. Na deze dag weet je hoe je het kunt aanpakken. 

Dit is dé training voor ervaren jeugdprofessionals die al kennis hebben van de Jeugdwet. 

Jeugd en passend onderwijs (SKJ in aanvraag)

Misschien herken je het wel: een casus waarin je met school om de tafel moet voor de zorg van een jeugdige. Een veel voorkomende vraag die gesteld wordt: “Ik zit vaak klem.” In deze training neem ik je mee in de afbakening tussen de Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs. Beide wetten kennen hun zorgplicht, maar hoe ga je nu om met dat grijze gebied? Hoe lopen de lijnen nu in het onderwijs? Wat zegt de wetgever erover en wie is nu verantwoordelijk voor welk onderdeel? 

Je krijgt praktische handvatten hoe je beter positioneert en leert hoe je regie voert en tot maatwerk komt.